Verf Speelsak

Fyn motoriese vaardigheid

Grof motoriese vaardigheid

Ouditiewe prosessering

Interaktief & Kreatief

Konsepte (Kleur, tel, grootte)

Ruimtelike oriëntering

Ontwikkeling is pret! Hierdie speelsak word ingespan om al die konsepte wat geleer is te hersien. Die kind moet self sy “verf” aanmaak (sensories), waarna spesifieke instruksies teen ‘n vertikale oppervlak (voorsien) uitgevoer word. In die agtergrond word die kind se skouergordel versterk wat ‘n groot invloed op sy konsentrasie, skryf en knipvaardigheid kan hê. Soms kan ontwikkeling groot pret wees.

Inhoud

  • 1x skeerroom
  • 4x poeierverf
  • 1x plastiese bedekking
Verf Speelsak

Rakkertjie Reeks se Verf Speelsak is ideaal vir:

Konsepte Oefen.

Konsepte Oefen.

Sensoriese Ervaring.

Sensoriese Ervaring.

Kwaliteit tyd saam met jou kind!

Kwaliteit tyd saam met jou kind!